TDAGRO Sp. z o. o.
Białkowo 52A
87-400 Golub-Dobrzyń

tel. +48 56 682 00 02
e-mail: tdagro@tdagro.pl
www.tdagro.pl

kontakt

TDAGRO Sp. z o.o.

Białkowo 52A
87­400 Golub­ Dobrzyń
NIP 5030061635

Zarząd

PREZES
Bruzda Tomasz
tomasz.bruzda@tdagro.pl

WICEPREZES
Krzak Dariusz
dariusz.krzak@tdagro.pl
Dział Administracji i Finansów

Kierownik Działu Administracji i Finansów
Tomasz Szpejenkowski
784451806
tomasz.szpejenkowski@tdagro.pl

Koordynator Działu Administracji i Finansów
Mariola Veith
784448315
mariola.veith@tdagro.pl

Asystent Działu Administracji i Finansów
Marcelina Kowalska
664030461
marcelina.kowalska@tdagro.pl

Asystent Działu Administracji i Finansów
Ewelina Krebel
723411230
ewelina.krebel@tdagro.pl
Dział Transportu i Logistyki

Kierownik Działu Transportu i Logistyki
Marta Elminowska
608373446
marta.elminowska@tdagro.pl

Starszy Logistyk
Ewelina Zielińska
784449876
ewelina.zielinska@tdagro.pl

Specjalista ds. logistyki
Artur Krzak
883599133
artur.krzak@tdagro.pl
Dział Nawozów

Dyrektor Działu Nawozów
Anna Frankowska-Ćwiek
784442505
anna.frankowska@tdagro.plDyrektor Handlowy
Tomasz Kruziński
784623094
tomasz.kruzinski@tdagro.plSklep rolniczo-ogrodniczy

Specjalista do spraw Sprzedaży
Mariusz Bruzda
728313703
mariusz.bruzda@tdagro.pl

Dział Zbóż

Dyrektor Działu Zbóż
Paweł Krzak
784448706
pawel.krzak@tdagro.pl

Z-ca dyrektora działu zbóż
Sandra Krzak
662338874
sandra.krzak@tdagro.pl

Przedstawiciel handlowy
Marek Kraśniewski
668283904
marek.krasniewski@tdagro.pl

Specjalista Import Export
Maciej Adamczyk
539909742
maciej.adamczyk@tdagro.pl
Dział Środków Ochrony Roślin i Materiału Siewnego

Dyrektor Działu ŚOR
Witold Szarszewski
666933979
witold.szarszewski@tdagro.pl

Koordynator Działu ŚOR
Karolina Kołecka
784455037
karolina.kolecka@tdagro.pl

Obsługa Punktów Handlowych
Magdalena Ozimkowska
785789444
magdalena.ozimkowska@tdagro.pl

Referent Działu ŚOR
Dominika Jasieniecka
728369238
dominika.jasieniecka@tdagro.pl
Przedstawiciele handlowi:

Sylwester Opuszyński
887501447
sylwester.opuszynski@tdagro.pl
Sławomir Grzędzicki
663931709
slawomir.grzedzicki@tdagro.pl
Karol Nadolski
784442460
karol.nadolski@tdagro.pl
Agnieszka Niburska
608372744
agnieszka.niburska@tdagro.pl
Monika Rybińska
662331909
monika.rybinska@tdagro.pl
Tomasz Szulc
600988192
tomasz.szulc@tdagro.pl
Karolina Wysakowska
539906220
karolina.wysakowska@tdagro.pl
Maciej Olczak
660490196
maciej.olczak@tdagro.pl
Lidia Polanowska
663933773
lidia.polanowska@tdagro.pl
Marcin Kropkowski
698448538
marcin.kropkowski@tdagro.pl
Radosław Soczewski
663935055
radoslaw.soczewski@tdagro.pl
Roksana Badaczewska
784627840
roksana.badaczewska@tdagro.pl
Paweł Predenkiewicz
728328129
pawel.predenkiewicz@tdagro.pl
Kazimierz Trojakowski
881017388
kazimierz.trojakowski@tdagro.pl
Andrzej Kiełpiński
784454492
andrzej.kiełpinski@tdagro.pl
Michał Zieliński
728313081
michal.zielinski@tdagro.pl
Maria Dąbkowska
728313080
maria.dabkowska@tdagro.pl
Aldona Sztramkowska
887500227
aldona.sztramkowska@tdagro.pl
Tomasz Dera
728328177
tomasz.dera@tdagro.pl
Radosław Dziąbkowski
537314442
radoslaw.dziabkowski@tdagro.pl
Magazyn

Kierownik magazynu
Wiesław Dąbrowski
601248399

Magazynier
Rafał Marunowski
539963415

Sklep TDAGRO

UL. KATARZYŃSKA 4, 87-400 GOLUB - DODRZYŃ
Bartłomiej Ciemniak
696099326
bartłomiej.ciemniak@tdagro.pl